استفاده از میکرو چیپ در شناسایی شترها

استفاده از میکروچیپ در شناسایی شترها

تالیف : دکتر احسان مقدس

تاریخ تالیف : اسفند 1382

 

شناسایی شتر یکی از مسائل مهم در عرصه های بهداشتی می باشد . این امر در اثبات مالکیت ویا در مسابقات شتر سواری نیز می تواند حائز اهمیت فراوان باشد . درگذشته نیز امر شناسایی شتر از اهمیت زیادی برخوردار بود وبه همین علت شترداران برای شناسایی شترهای خود از روش سنتی داغ کردن استفاده می کردند . داغ های مورد استفاده دراین شترها معمولا ً  به صورت نام صاحب شتر ویا علامت مخصوص وی  حک می گردید . داغ شناسایی  معمولاً بر روی گردن  ویا کفل شتر ودر موارد اندکی بر روی صورت شتر زده می شد . این داغ ها به صورت ناحیه ای بدون مو تا آخر عمر شتر باقی می ماند  واز دور قابل رویت بود . در حال حاضر نیز بسیاری از شترداران کشور ما نیز از این روش استفاده می کنند وعلت رواج این روش در کشور ما  ارزان بودن وسادگی آن می باشد که نیازچندانی به ابزارهای پیشرفته ندارد ومشاهده داغ  با چشم معمولی میسر است وهر دامداری می تواند داغ مخصوص به خود داشته باشد .

در کشور امارات عربی متحده وعربستان سعودی وعمان که مسابقات شتر رواج فراوانی دارد  در گذشته از روش داغ زدن برای شناسایی استفاده می شده است . اما در دوران معاصر با پیشرفت تکنولوژی وافزایش ارزش اقتصادی شترهای شرکت کننده در مسابقات ، شترداران به هیچ وجه حاضر نیستند که برای شناسایی شترهای گران قیمت خود که گاهی قیمت آن ها به پنجاه هزار دلار می رسد از روش داغ کردن استفاده کنند ، آنان ترجیح می دهند  که برای شناسایی شترها از روش میکروچیپ که پیشرفته تر وبهداشتی تر است استفاده کنند . آنان معتقدند که این روش بهتر است زیرا که دیگر کسی نمی تواند  تقلب نماید .

روش شناسایی الکترونیکی میکروچیپ Microchip روشی کاملاً جدید وپیشرفته است . در این روش بچه شتر ها را پس از تولد چیپ گذاری می کنند واین علامت گذاری تا آخر عمر با حیوان همراه خواهد بود . در این روش میکروچیپ های کوچک را از طریق سرنگ کاشت  مخصوصی به گردن شتر تزریق می کنند وهر وقت که نیاز به شناسایی شتر باشد با استفاده از  دستگاه بازخوان می توان به راحتی شماره شتر را خوانده وآن را شناسایی کرد . خارج کردن این میکروچیپ ها کاری دشوار بوده ونیاز به جراحی گردن شتر دارد ، از این رو تغییر شماره این شتران کار دشواری خواهد بود .

 

 

 

 

تصویر شماره 1 : انواع مختلف سرنگ کاشت میکروچیپ

 

 

 

 

 

تصویر شماره 2 : انواع مختلف دستگاه بازخوان 

 

فوائد استفاده از میکروچیپ به شرح ذیل می باشد :

1 .  می توان به راحتی وبا اطمینان خاطر دام مورد نظر را شناسایی کرد .

2 .  ایجاد بانگ اطلاعاتی  جهت ثبت مشخصات ، کسب آمار  وارقام  واقعی جمعیت دامی .

3 . شناسایی مناطق زیست محیطی دام .

4 . شناسایی صاحبان دام  واطلاعات مربوط به دام .

5 . شناسایی وکنترل بیماری های  واگیر دامی وبیماری های مشترک بین انسان ودام وبازشناخت دام های آلوده به سل وبروسلوز به منظور معدوم کردن دام های آلوده ودریافت غرامت .

6 . انجام طرح های تحقیقاتی  وبیمه ای   

/ 0 نظر / 232 بازدید