رده بندی علمی شتر

رده بندی علمی شتر

ترجمه وتالیف : دکتر احسان مقدس

تیرماه 1390

 

رده بندی، علمی شاخه ای از دانش تاکسونومی می باشد. پایه گذار این علم کارل لینه دانشمند معروف است که در سال 1735 میلادی برای اولین بار کتاب معروف خود را تحت عنوان «سیستم طبیعت» منتشر کرد وی در این کتاب تمامی موجودات را به سه فرمانروا یا مملکت تقسیم نمود که این سه مملکت عبارت بودند از : جانوران، گیاهان ومعادن.

در این رده بندی جایگاه هر یک از موجودات در مملکت مربوطه ذکر شده است وهر موجود یک نام علمی لاتینی دارد که تغییر ناپذیر می باشد. برای مثال شتر در رده بندی علمی زیر قرار می گیرد:

مملکت: جانوران

شاخه : طنابداران

رده : پستانداران

راسته : جفت سمان

خانواده : شتر سانان

سر رده: کاملوس یا شتر

 

سر رده  شتر بطور کلی به دو جنس تقسیم بندی شده اند که این دو جنس عبارتند از :

 

1ـ جنس آسیائی ، آفریقایی

که این جنس  مشتمل بر دوگونه است :

الف ـ شتر درومداریوس (Dromedarius) یا شتر یک کوهانه که به آن شتر عربی نیز می گویند.

ب ـ شتر باکتریانوس (Bacterianus) یا شتر دو کوهانه است که به آن شتر باختری نیز می گویند.

زیستگاه شتر یک کوهانه افریقای شمالی ( سواحل مدیترانه، کشورهای ساحلی افریقای غربی، سودان، سومالی و شمال کنیا)، خاور نزدیک و قسمت غربی آسیای مرکزی است. نوع دیگر آن یعنی دوکوهانه در مناطق سردتر روسیه جنوبی، مغولستان، قسمت شرقی آسیای مرکزی و چین پراکنده است. البته این دو گونه در مواردی در یک محل نیز دیده می شوند.

طبقه بندی شتر به دو گونه مختلف یک کوهانه و دو کوهانه بر اساس اختلاف ظاهری و عدم امکان آمیزش آنها با یکدیگر و بدست آوردن حیوانی دورگه صورت گرفته است. درحقیقت در دوران جنینی دو نوع غیرقابل تشخیص از یکدیگر می باشد اما شواهد و مدارکی وجود دارد که نشان می دهد آمیزش مثبت بین دو نوع امکان پذیر است واین کار نه تنها در بین شترداران برخی کشورها نظیر ترکمنستان واوزبکستان شایع ومتداول است بلکه در برخی از استان های کشور ما نظیر اردبیل  وگلستان آمیزش شتر دو کوهانه ویک کوهانه صورت گرفته است واین امر با هدف به دست آوردن بچه شترهایی با هیکل بزرک تر صورت گرفته است.

لذا این عقیده که ممکن است شتر یک کوهانه و دوکوهانه تحت گونه یک گونه واحد باشد توسط بعضی از محققین ابراز شده است.

 

2ـ جنس شتر آمریکای جنوبی

این جنس که در قاره امریکا وبیشتر در آمریکای جنوبی نظیر پرو، شیلی آرژانتینوغیره  زندگی می کند دارای چهارگونه است :

الف ـ گونه لاما گواناکو (Lama guanacce) یا گواناکو( Guanaco) .

ب ـ گونه لاما ویکوگنا (Lama vicugna) یا ویکونا (Vicuna) .

که هر دو وحشی هستند.

ج ـ گونه لاما گلاما (Lama glama) یا لاما (Lama) .

د ـ گونه لاما پاکوس (Lama pacos)  یا آلپاکا (Alpaca) .

که هر دو اهلی می باشند.

در زیر تصاویر این نژادها را می بینید

تصویر گواناکو  Guanaco

 

تصویر ویکونا Vicuna

 

تصویر لاما Lama

 

تصویر آلیاگا  Alpaca

 

 

/ 1 نظر / 653 بازدید
حسن بازیار

آقای دکتر ننوشتید که نژاد شترهای ایران کدوم دسته هستند